การรักษาอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยหมดประจำเดือน

Main Article Content

นิภาพรรณ มะลิซ้อน

Article Details

How to Cite
1.
มะลิซ้อน น. การรักษาอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยหมดประจำเดือน. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Jul. 15];22(2):4-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139410
Section
Review Article