การพัฒนาเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนตามแนวทางฉบับใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กรณีศึกษายาแอสไพรินและยานาพรอกเซน

Main Article Content

ธิดาพร เสมสวัสดิ์
นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย