วิธีการต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับยา

Main Article Content

ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ

Article Details

How to Cite
1.
อมตมหัทธนะ ไ. วิธีการต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับยา. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Jun. 17];19(2):81-2. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138461
Section
เปิดประตูสู่ อย.