ยาสุตรผสมซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine)

Main Article Content

วิษณุ เชื้อพันธุ์

Article Details

How to Cite
1.
เชื้อพันธุ์ ว. ยาสุตรผสมซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine). TFDJ [Internet]. 2018 Jun. 11 [cited 2024 Jun. 17];19(2):4-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138427
Section
Review Article