หยูกยาน่ารู้ คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน

Authors

  • อภิญญา เพียรพิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
เพียรพิจารณ์ อ. หยูกยาน่ารู้ คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2023 Jan. 31];27(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4834

Issue

Section

Recommend book