คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ

Authors

  • พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Keywords:

คุณภาพชีวิต, มะเร็งศีรษะและคอ

Abstract

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญทางการรักษาพยาบาล ถึงแม้ว่าอุบัติการณ์ของการเป็นมะเร็งศีรษะและคอในประเทศไทยจะน้อย ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดนี้ต้องเผชิญกับปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย การทำหน้าที่ จิตใจ และสังคม ซึ่งเป็นผลจากโรคมะเร็งและการรักษาในทุกระยะของโรค และหลังการรับการรักษายังส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
วิศวเทพนิมิตร พ. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2022 Oct. 7];27(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4821

Issue

Section

Academic article