บทบาทพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง (Nurse’s Role in Palliative Care)

Authors

  • จอนผะจง เพ็งจาด

Keywords:

การดูแลแบบประคับประคอง, บทบาทพยาบาล, Palliative care, Nurse’s role

Abstract

บทคัดย่อ

การพยาบาลที่มีคุณภาพนับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะสุดท้าย พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยระยะประคับประคองและครอบครัว เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี บรรเทาความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดหรืออาการของโรคในระยะสุดท้าย การสนับสนุนและให้กำลังใจเพื่อเผชิญกับกระบวนการตายได้อย่างสงบ บทบาทพยาบาลประกอบด้วย การบริหารจัดการให้เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง การพยาบาลครอบคลุมความต้องการแบบองค์รวม การสนับสนุนและปกป้องสิทธิของผู้ป่วย การจัดการการดูแลที่บ้าน การเตรียมผู้ป่วยเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายและการเสียชีวิต การดูแลครอบครัวภายหลังการเสียชีวิต ตลอดจนการดูแลตัวเองของพยาบาลเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ

Abstract

Quality nursing care is most importance in the care for palliative and end-of-life patients. Nurses play significant roles to promote the patient’s quality of life, to alleviate pain and suffering, to support, and to give the patients and their family encouragement during dying process.  Nurse’s roles include managing palliative care system, providing holistic nursing care, advocating, organizing home care, preparing for end-of-life and death, and offering bereavement care. While working with stressful circumstances and expecting high quality nursing care, nurses need to care for themselves.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-01-01

How to Cite

1.
เพ็งจาด จ. บทบาทพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง (Nurse’s Role in Palliative Care). JHNR [Internet]. 2014 Jan. 1 [cited 2022 Dec. 2];30(1):100-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29280

Issue

Section

Academic article