วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0-2354-8241

 

 

E-mail journalbcn@bcn.ac.th


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น