ด้วยคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำวารสารการแพทย์แผนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาวิชาการทางการแพทย์แผนจีน ให้แพทย์แผนจีนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ เผยแพร่บทความวิชาการ เพื่อจะได้พัฒนายกระดับวารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล ได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศจีนสนับสนุนให้เกิดการจัดทำวารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยนี้ขึ้น

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวดบทความทางวิชาการ

2024-07-11

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทความทางวิชาการ ในหัวข้อ นวัตกรรมทางแพทย์แผนจีน (Innovation) หรือ ด้านโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (จ้งเฟิง 中风)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-30

บทบรรณาธิการ

วิชัย โชควิวัฒน

1-6

สุนทรียทักษะของผู้นำทางการพยาบาลด้านการแพทย์แผนจีนในยุคแห่งการพลิกผัน

เจนจิรา รังษา, ญาณิศา สุทธิบูรณ์, พรรณรัตน์ นพคุณ, ภารดี บัวแดง, รัตน์สุดา สุยะปุก, เพ็ญพักตร์ อุทิศ

15-22

การศึกษาการระบุลักษณะของตัวยางูลาย (งูสามเหลี่ยม) ที่ได้มาตรฐานกับตัวยาปลอม

หลัว เซียว, เซี่ย หลงเจียง, คัง ไซว่, ไต้ ฉี, เหลย เหล่ย, เจิง เจิน, ลู่ เหมยกุย, หลี่ จี๋

32-40

การวิจัยแบบสำรวจกลุ่มอาการตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยโรคหลอดลมโป่งพอง 26O ราย

จาง เจิ้งอี้, ฟ๋าน หย่าซิน, ป๋อ ผิง, ซู เปิน, จาง เส่าเอี๋ยน, อู๋ ติ้งจง, เจิ้ง เผ๋ยหย่ง, หลู่ เจิ้นฮุย, ชิว เหล่ย

41-53

การประยุกต์ใช้เทคนิครมยาแบบเร่อหมิ่นในการรักษาโรคกระดูกต้นคอเสื่อม

จู จิ้งเหวิน, ถ่ง ป๋ออิน, จิ้ง หย่วน, ฮุ่ย เชี้ยนเชี้ยน, โหยว ซื่อจิ้ง

121-127

การรักษาอาการปวดศีรษะด้วยการฝังเข็ม

จารุพรรณ โพธิ์สัตย์, รัล ศฤงคารินทร์

128-135

ดูทุกฉบับ