วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย.  พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ 

-

2018-11-21

Journal of Health Science Research is certified by Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Group 1 (as of December 31, 2024) and is accredited in the ASEAN Citation Index (ACI).

Journal of Health Science Research is published by Central College Network 1 under the Jurisdiction of Praboromarajchanok, Ministry of Public Health to public researches and academic articles on nursing, public health and related both in Thai and English. The program is issued every 4 months or 3 times a year. (January - April  May - August  and September - December). There are 14 articles per each journals also available online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR.

:

2015-12-02

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพ

ให้อยู่ในฐานข้อมูล logo_tci_75กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

 

Vol. 16 No. 2 (2022): May - August

Published: 2022-08-31

Development of working memory stimulation therapy program on working memory in elderly with mild cognitive impairment

Yodrawin Jornburom, Phatcharaphan Chaiyasung, Anusorn Nanudon, Rutshaporn Sridet

13-24

The development of rational drug use competencies on ethics principle for nursing students via online program

supitra selavattanakul, Kanjana Srisawad, Sukjai Charoensuk, Boontip Siritarungsri

25-36

Factors predicting health beliefs of preventive behaviors from COVID-19 among staffs and students in The Suranaree University of Technology

Piyaorn Wajanatinapart, Jinjuta Waisanthia, Punyanuch Kongkaew, Patcharawadee Paso, Piyathida In-kaew

37-48

Factors influencing COVID-19 preventive behaviors among nursing students

Varin Binhosen, Assistant professor Dr. Nam-oy Pakdevong, Assistant professor Dr. Kanitha Hanprasiykam, Lecturer Wanpen Chamnantham

86-98

Self-management behavior among older adults with type 2 diabetes mellitus and hypertension in primary care cluster Saraburi Province

Kanyarat Ubolwan, Somchit Sinthuchai, Nusara Namdej, Prapai Kittiboonthawal, Suda Dejpitaksirikul, Jeeraporn Chuencham

99-110

Continuous renal replacement therapy in critical care unit: nurses’ role

Traiphop Pidtanang, Surankana Prommart, Chantira Chiaranai

136-148

Simulation-based learning in nursing education and effects on nursing students: A systematic review

Winai Trainattawan, Narinthip Anuntakulnthee, Kanyaphat Pongchangyou, Prakasit Poonwong

161-173

View All Issues

ISSN  1906-0319

E-ISSN 2697-5025