วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย.  พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ 

-

2018-11-21

Journal of Health Science Research is certified by Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Group 1 (as of December 31, 2024) and is accredited in the ASEAN Citation Index (ACI).

Journal of Health Science Research is published by Central College Network 1 under the Jurisdiction of Praboromarajchanok, Ministry of Public Health to public researches and academic articles on nursing, public health and related both in Thai and English. The program is issued every 4 months or 3 times a year. (January - April  May - August  and September - December). There are 14 articles per each journals also available online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR.

:

2015-12-02

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพ

ให้อยู่ในฐานข้อมูล logo_tci_75กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

 

Vol. 16 No. 3 (2022): September - December

Published: 2022-12-31

Development of an innovative model from natural rubber for practicing suture skills

Phatcharaphan Chaiyasung, Niyom Machompoo, Chuntip Sakulkhaemaruethai, Rutshaporn Sridet, Anusorn Nanudorn

13-25

Effects of village health volunteers competency development program on management skills, critical thinking skills and communication skills

Warangkana Chompoopan, Worawut Chompoopan, Thagoon Kechit, Saowaluk Seedaket, Jareeya Yomseeken, Khonpong Khonroochinnapong, Phitthaya Srimuang, Sansanee Janthasukh

39-50

The lived experience of mothers in parenting their young children aged 0-3 years and their needs for home health care support

Thunyasiri Somkome, Warunee Worrawattanakul, Pattareeya Damrongsuk, Warinya Attham

63-74

The relationships between knowledge and perception with preventive behaviors of COVID-19 infection among nursing students

Siriporn Kruttakart, Natthapan Phianthanyakam, Patcharin Wannapo, Nongnaphat Rungnoei, Suwanna Kullaboot

86-97

Developmental aspects of nursing model for Coronavirus 2019 for patient care quality & safety

Sophis Suwankesawong, Sirima Leelawongs, Kanogporn Jamsomboon, Attaya Amormromakdee, Ampun Pornmesri

110-122

Sensitivity and specificity of the Braden QD pressure injury risk assessment scale (Thai version) in pediatric patients : Diagnostic accuracy study

Panchit Promchot, Chutima Sudprasert, Supaporn Wannasuntad, Supasiri Aoithong, Ratana Niyomchat, Nissarawan Chaisorn, Nantaporn Porntheerapat

123-135

Development of a nursing service system for patients infected with Coronavirus 2019 in Busarakham Hospital

Thanyaluck Ongarjithichai, Pisamai Nophakulsatit, Sumana Yuadyong, Pornnapa Chaiarsa

151-161

View All Issues

ISSN  1906-0319

E-ISSN 2697-5025