วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย.  พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ 

.

2018-11-21

Journal of Health Science Research is certified by Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Group 1 (as of December 31, 2024) and is accredited in the ASEAN Citation Index (ACI).

Journal of Health Science Research is published by Central College Network 1 under the Jurisdiction of Praboromarajchanok, Ministry of Public Health to public researches and academic articles on nursing, public health and related both in Thai and English. The program is issued every 4 months or 3 times a year. (January - April  May - August  and September - December). There are 14 articles per each journals also available online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR.

:

2015-12-02

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพ

ให้อยู่ในฐานข้อมูล logo_tci_75กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

 

Vol. 14 No. 2 (2020): May - August 2020

Published: 2020-08-31

Development of a baccalaureate nursing curriculum in response to labor mobility in Southeast Asian Countries

Siriporn Kruttakart, Likitkul Pumkasem, Nongnaphat Rungnoei, Sujira Wichianrat, Thunyasiri Somkome

11-22

Sexual media literacy and sexual behaviors among adolescents in Thailand

Chaiyanan Muanphetch, Nipa Maharachapong, Pajaree Abdullakasim

23-33

Effects of innovation-based learning on twenty-first century skills and learning experiences among nursing students

Paradorn Yingyoud, Pramote Thangkratok, Natthapan Phianthanyakam, Warinya Attham, Tattapon Palachai, Arnon Sangkhaphong

58-69

The competency development of elderly care managers in Nonthaburi Province: A monitoring and evaluating research study

ํYaowarat Rungsawang, Yupawan Tongtanunam, Jatupron Nusawat, Sarunya Panpin

93-104

Effects of using an electronic book (E-book) about sexual violence prevention on knowledge of grade 6 students, Nakhon Ratchasima

wiroonjitra aunchangwang, Wiparat Suwanwaiphatthana, Aurunee Ratsakul, Chamaiporn Parkomnok, Chupaporn phiromkraipak, Piyanuch Phinyo

105-113

Community capacity building on promoting behavioral change against overweight and obesity in community using a community-based participation approach

Pennapa Pisaipan, Daravan Rongmuang, Cuttaliya Vasuthada, Pornruedee Nitirat, Suchitra prayoonyoung

125-137

Factors associated with stress due to corona virus disease 2019 (COVID-19) pandemic among students of the Faculty of Public Health and Allied Health Sciences, Praboromarajchanok Institute

kritkantorn suwannaphant, Saowaluk Seedaket, Lampung Vonok, Supat Assana, Wannasri Wawngam, Kunthida Kingsawad, Phanutchanat On-Kail

138-148

View All Issues