วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย.  พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ 

-

2018-11-21

Journal of Health Science Research is certified by Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Group 1 (as of December 31, 2024) and is accredited in the ASEAN Citation Index (ACI).

Journal of Health Science Research is published by Central College Network 1 under the Jurisdiction of Praboromarajchanok, Ministry of Public Health to public researches and academic articles on nursing, public health and related both in Thai and English. The program is issued every 4 months or 3 times a year. (January - April  May - August  and September - December). There are 14 articles per each journals also available online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR.

:

2015-12-02

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพ

ให้อยู่ในฐานข้อมูล logo_tci_75กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

 

Vol. 16 No. 1 (2022): January - April

Published: 2022-04-30

The development of an-age friendly environment standard of practice

Neeranuch Arphacharus, Uraiporn Thinsatit, Pharichat Jamnongkarn, Phannikan Wangkum, Kanyaluk Tubtimsai, Thira Suphaudomphon, Worayuth Nak-ai

1-12

Survey of tobacco product consumption behavior during the 3rd wave of the COVID-19 pandemic in 4 regions of Thailand

Vasin Pipattanachat, Vijj Kasemsup , Buapun Promphakping , Chakkapan Phetphum, Rassamee Sangthong

13-25

Effect of social cognitive theory application on the stages of alcohol consumption behavior change, health status and quality of life for The Lahu Hill-Tribe people, Chiang Rai

Chatchada Sutalangka, Wilawan Chaiut, Ploypailin Namkorn, Aomkhwan Timinkul, Ekalak Sittipornvorakul, Ritichai Pimpa, Kiatnarong Manosuk, Tawatchai Apidachkul

39-50

Construction of gelatin-based breast model for practicing in breast ultrasound

Thanyawee Pengpan, Janthakan Wongsuwan, Ponsawan Ruan-in, Ausanai Prapan

51-62

The development of maternity nursing care system to prevention and care postpartum hemorrhage in Pathumthani Province

Pornthip Kanungbutr, Suchitra Olankitvanich, Titirat Noikerd, Kuntima Kaoloung

63-75

Unit cost and budget impact on dental service before and over COVID-19 outbreak, Phanomphrai, Roi Et Province

Naruephorn Choosen, Noppcha Singweratham, Kittiporn Nawsuwan, Tuangrat Phodha Phodha, Aumpol Bunpean

76-87

Effectiveness of virtual learning program on maternal-child and midwifery nursing competencies, learning achievement, attitude, and satisfaction among nursing students

Supawadee Thaewpia, Aimon Butudom, Suthida Intaraphet, Suthida Singsiricharoenkun, Tipparat Udmuangpia, Pawintra Manadee

112-124

Clinical outcomes of cancer treatment in the elderly with comorbidities: A systematic review

Pornnapa Chaiarsa, Sujira Foongfaung, Supakorn Pitakkarnkul, Somsiri Rodpipat, Lalin Charoenchit

150-161

View All Issues

ISSN  1906-0319

E-ISSN 2697-5025