วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย.  พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ 

.

2018-11-21

Journal of Health Science Research is certified by Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Group 1 (as of December 31, 2024) and is accredited in the ASEAN Citation Index (ACI).

Journal of Health Science Research is published by Central College Network 1 under the Jurisdiction of Praboromarajchanok, Ministry of Public Health to public researches and academic articles on nursing, public health and related both in Thai and English. The program is issued every 4 months or 3 times a year. (January - April  May - August  and September - December). There are 14 articles per each journals also available online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR.

:

2015-12-02

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพ

ให้อยู่ในฐานข้อมูล logo_tci_75กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

 

Vol. 14 No. 3 (2020): September - December

Published: 2020-12-28

Selected factors relating stress among senior dental public health students at Sirindhorn College of Public Health

Prudsaporn Kiatkroekkrai, Titiporn Srinin, Rattana Nutchanet, Kamolchanok Leejoy, Natikan Raephet

1-12

Trends of demand for bachelor of applied Thai Traditional Medicine program

Alisa Sangphum, Suwaphitcha Ruengsongkram, Bhurichaya Innnets, Patumrassamee Eimyam

13-23

The relationship of knowledge and attitude towards elderly care practice of elderly caregivers

Niruwan Turnbull, Wilawun Chada, Wipa Chuppawa, Saowaluk Seedaket, Sutin Chanaboon, Benchapon Sangswai, Supaporn Chaichanwattana, Nonglak Tangpratchayakun

83-94

Symptom experiences and quality of life of Vietnamese patients with advanced cancer

Diep Thi Tieu Mai, Tiraporn Junda, Bualuang Sumdaengrit

145-156

View All Issues