บรรณาธิการ

Dr. Matanee Radabut

Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi, Thailand

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

Dr. Ladda Leungratanamart

Praboromarajchanok Institute, Thailand

Dr. Supalak Thanerat

Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi, Thailand 

Dr.Thanyawalai Chairat

Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi, Thailand 

Lecturer Sudarat Wanngamwiset

Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi, Thailand