วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย.  พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ 

-

2018-11-21

Journal of Health Science Research is certified by Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Group 1 (as of December 31, 2024) and is accredited in the ASEAN Citation Index (ACI).

Journal of Health Science Research is published by Central College Network 1 under the Jurisdiction of Praboromarajchanok, Ministry of Public Health to public researches and academic articles on nursing, public health and related both in Thai and English. The program is issued every 4 months or 3 times a year. (January - April  May - August  and September - December). There are 14 articles per each journals also available online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR.

:

2015-12-02

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพ

ให้อยู่ในฐานข้อมูล logo_tci_75กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

 

Vol. 15 No. 2 (2021): May - August

Published: 2021-08-31

Factors affecting the readmission of patients recovering from drug addiction

kulnaree Hanpatchaiyakul, Naowarat Kasemporn, Pasinee Thoin, Nuanlaoong Thongkote

1-12

Effects of traditional games-based learning programs on social distancing to prevent the spread of Coronavirus Disease 2019

Nutnicha Srilamai, Nattha Wattanaviroj, Watcharin Changpradap, Sompratthana Sudjainark, Boontuan Wattanakul

25-36

Musculoskeletal injuries among preclinical medical students in Princess of Naradhiwas University

Kolip Payanglee, Panyawut Duangtud, Kunlawat Khongchuay, Sanyalak Thonglee, Nattawut Tadsaichol

62-74

A comparison of executive functions among early childhood children in Early Childhood Development Centers

Ganittar Thanadkit, Sompratthana Sudjainark , Wannaporn Boonpleng, Narisa Kulsaravuth

100-111

View All Issues

ISSN  1906-0319

E-ISSN 2697-5025