ความเป็นนานาชาติของธุรกิจข้ามชาติจีนและกลยุทธ์ การขยายตัวในประเทศจีน

ผู้แต่ง

  • ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ

          ความเป็นนานาชาติของธุรกิจข้ามชาติจีนที่จะเข้าถึงตลาดต่างประเทศ เกี่ยวกับการให้สิทธิบัตร การส่งออกและการลงทุนร่วมค้าในการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ นโยบายของประเทศเจ้าบ้านจีนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจข้ามชาติ โดยทั่วไปจีนต้องการที่จะเข้าถึงโลกภายนอกประเทศจีน ในด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ การเมือง สังคม การแพทย์ วัฒนธรรม นิเวศน์วิทยาและด้านเทคโนโลยี จีนมีความกระตือรือร้น ในการประสานความพยายามทางด้านการค้า การเงิน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม อินเตอร์เน็ต การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ และมีส่วนเป็นสมาชิกในกลุ่มสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับสัมปทานข้ามชาติถูกดึงดูดเข้าสู่ตลาดทั้งหมดของประเทศจีน ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางกฎหมายและความคลุมเคลือของจีน ยิ่งกว่านั้นธุรกิจข้ามชาติยังแสวงหาโอกาสขยายตัวระดับโลก ทำให้ประเทศจีนเป็นที่ดึงดูดความน่าสนใจมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Africa Arino, Jose de la Torre, Peter Smith Ring. (2001). “Relational guality : Managing trust in corporate alliances.” California Management Review. 44(1) : 109.

Amber, Tim, Witzel, Morgen and Xi, Chao. (2009). Doing business in China. London ; New York : Routledge.

AMDISA South Asian Management Forum. (2002 Maldives). SinhaDharni P, 2002, Association of Management development institutions in South Asia, South asian management : challenges in the New Millennium : Paper accepted for the AMDISA south asian management forum 2002. Maldives, April 15-17, 2002, Hyderabad, India Association of Management Development Institutions in South Asia.

Ang, SweeHoon. (2000). Surviving the new millennium : Lessons from the asian crisis. Singapore : McGraw-Hill.

Asian Productivity Organization. (2002). Managerial and entrepreneurship development in supporting industry. Tokyo : Asian Productivity Organization.

Backman, Michael. (2006). The asian insider: Unconventional wisdom for asian business, New York : Palgrave Macmillan.

Bruce Kogut. (1999). “What makes a company global?.” Harvard business Review. Boston : Jan/Feb 77(1) : 165.

China : Opportunities and risks forfForeign companies, https://www,insightinvestment.com/global/documents/riliterature/367922/china_opps_risk _foreign_cos.pdf

Clarke, Thomas., Clarke, Thomas. (2005). Corporate governance : Critical perspectives on business and management. New York : Routledge.

David Champion. (1999). “The asian crisis : The price of undermanagement.” Harvard Business Review. Boston : Mar/Apr.

David Leong, Standard Chartered Bank, April 5, 207, Multinational companies in china : Managing receivables risk, https://www.asiaoacificforum.com/sub/sub_news/ns_20070405_ Risk.html

Economist. (2000). 'Corruption'. 16 September.

Emerald MCB University Press. (2008). Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies [electronic resource] Bradford, West Yorkshire, England: MCB University Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2012-04-30