กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเป็นนานาชาติของธุรกิจข้ามชาติจีนและกลยุทธ์ การขยายตัวในประเทศจีน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล