เทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ

ผู้แต่ง

  • วชิราภรณ์ ชูพันธ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          ปัจจุบันแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ในการป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยโรคต่างๆ ในหลายกลุ่มโรค หนึ่งในนั้นคือการป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วย เนื่องจากการเกิดแผลกดทับเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวหลังจากมีการเกิดแผลกดทับอาจนำไปสู่ภาวะการติดเชื้อและส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการรักษาโรคแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำให้ปัจจุบันสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยได้มากขึ้นซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ป้องกันการเกิดแผลกดทับโดยใช้หลักการฟิสิกส์ ได้แก่ การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ การถ่ายภาพความร้อนของคลื่นอินฟาเรดที่ปล่อยมาจากผิวหนังและเนื้อเยื่อ การวัดความดันระหว่างผิวหนังกับที่นอนและการใช้เซ็นเซอร์วัดความเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Decubitus Ulcer Attorneys. (2017). Has Your Loved One Developed a Decubitus Ulcer? [Online]. Retrieved March 8, 2017 from https://decubitusulcervictims.com.

Gendex News. (2013). UNDERSTANDING THE ADVANTAGES OF 3D DENTAL IMAGING.[Online]. Retrieved March 8, 2017 from https://blog.gendex.com/bloggendexcom/bid/272471/Understanding-the-Advantages-of-3D-Dental-Imaging.

Goto, T., Naito, A., Tamai, N., Nakagami, G., Mo, M., and Sanada, H. (2014).“Objective evaluation for venous leg ulcer-related nociceptive pain using thermography”. Chronic Wound Care Management and Research. 1 : 23-30.

Guy, H., (2012). “Pressure ulcer risk assessment”. Nurs.Times. (108) : 16-20.

Heisler, J. (2009). Definition of Neurosurgery. [Online]. Retrieved March 8, 2017 from http//www.surgery.about.com.

Leaf Healthcare, Inc. (2017). Automatically monitor patients throughout the mobility continuum. [Online]. Retrieved March 8, 2017 from https://www.leafhealthcare.com

National Pressure Ulcer Advisory Panel. (2017). Pressure Ulcers : Skin wounds that are usually caused by nursing negligence. [Online]. Retrieved March 8, 2017 from https://powlesslaw.com/pressure-ulcers

Peralta R. (2015). Capsule Endoscopy. [Online]. Retrieved March 15, 2017 from https://emedicine.medscape.com/article/197525-overview.

Pickham, D., Ballew, B., Ebong, K., Shinn, J., Lough, M. E., and Mayer, B. (2016). Evaluating optimal patient-turning procedures for reducing hospital-acquired pressure ulcers. (LS-HAPU): study protocol for a randomized controlled trial. (17) : 190.

Reinhard, P. (2015). 5 Benefits to Using Wearable Patient Monitors: Fostering Mobility in Elderly Patients to Prevent Pressure Ulcers and Improve Health Care. [Online]. Retrieved March 8, 2017 from https://brainxchange.events/5-benefits-using-wearable-patient-monitors/#.

Rogers, R. (2013). Smart-e-Pants.[Online]. Retrieved March 8, 2017 from https://www.prevbiotech.com/html/product.html.

Steve, R. (2017). Mobility/Immobility. [Online]. Retrieved March 8, 2017 from https://www.studyblue.com/#flashcard/view/5514125.

Siddiqui,A., Behrendt,R., Lafluer,M., and Craft,S. (2013). A Continuous Bedside Pressure Mapping System for Prevention of Pressure Ulcer Development in the Medical ICU: A Retrospective Analysis, WOUNDS. 25(12) : 333-339.

Tekanan, K. (2015). Komplikasipesakit yang terlantar lama. [Online]. Retrieved March 8, 2017 fromhttps://momophysiotherapycentre.blogspot.com/2015/10/komplikasi-pesakit-yang-terlantar-lama.html.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-30