การประเมินภาพถ่ายทางรังสีดูตำแหน่งเจาะรูเอ็นไขว้หน้าที่กระดูกแข้งภายหลังการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าโดยใช้หมอนรองเข่าด้านนอกเป็นจุดอ้างอิง

Main Article Content

Natthaphon Surachtnanan
ณัฎฐา กุลกำม์ธร
พัฒนเกตุ ชีวะก้องเกียรติ

บทคัดย่อ

บริบท การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าโดยวิธีเจาะรูตามตำแหน่งกายวิภาคเดิมนั้นช่วยแก้ไขปัญหาข้อเข่าไม่มั่นคงจากเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดเป็นอย่างดีทั้งโดยเทคนิคแยกเอ็นสองเส้นและแบบรวมเส้น
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความแม่นยำของรูเจาะของเอ็นไขว้หน้าที่สร้างขึ้นด้วยการใช้หมอนรองเข่าด้านนอก เป็นจุดอ้างอิงที่กระดูกแข้งโดยใช้ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ โดยเปรียบเทียบกับรายงานที่เคยศึกษา
วิธีดำเนินงานวิจัย การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา โดยเก็บข้อมูลในผู้ป่วยเอ็นไขว้หน้าขาด 20 คน ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าตามกายวิภาคเดิมโดยเทคนิครวมเส้นเดียว และใช้หมอนรองเข่าด้านนอกเป็นจุดอ้างอิง ในการเจาะรูทางฝั่งกระดูกแข้ง ทำการวัดตำแหน่งของรูเจาะที่กระดูกแข้งจากภาพเอ็กซเรย์และภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติภายหลังการผ่าตัด โดยเปรียบเทียบกับรายงานที่เคยศึกษา
ผลการวิจัย ภาพเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดพบว่า ตำแหน่งกึ่งกลางของรูเจาะเอ็นไขว้หน้าทางฝั่งกระดูกแข้งห่างจากทางด้านหน้า ร้อยละ 32.8±4.7 และอยู่ห่างจากขอบด้านใน ร้อยละ 41.1±2.4 ในเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ พบว่า ตำแหน่งกึ่งกลางของรูเจาะสร้างเอ็นไขว้หน้าทางฝั่งกระดูกแข้งนั้น อยู่ห่างขอบหน้าของกระดูกแข้งเทียบเป็น ร้อยละ 36.5±5.6 และอยู่ห่างจากขอบด้านในของกระดูกแข้งเทียบเป็น ร้อยละ 44.9±3.0 ซึ่งเมื่อเทียบกับรายงานที่เคยศึกษาไว้อยู่ในจุดที่ยอมรับ
สรุปผล ขอบหลังของหมอนรองเข่าด้านนอกส่วนหน้าสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการเจาะรูฝั่งกระดูกแข้งผ่านการส่องกล้องผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าตามกายวิภาคด้วยวิธีการรวมเส้นเอ็นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Zhu Y, Tang R-k, Zhao P, Zhu S-s, Li Y-g, Li J-b. Double-bundle reconstruction results in superior clinical outcome than singlebundle reconstruction. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2013; 21: 1085-96.

Tiamklang T, Sumanont S, Foocharoen T, Laopaiboon M. Double-bundle versus single-bundle reconstruction for anterior

cruciate ligament rupture in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 11: Cd008413.

Meredick RB, Vance KJ, Appleby D, Lubowitz JH. Outcome of single-bundle versus double-bundle reconstruction of

the anterior cruciate ligament: a metaanalysis. The American journal of sports medicine. 2008; 36: 1414-21.

Li X, Xu CP, Song JQ, Jiang N, Yu B. Singlebundle versus double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction: an upto-date meta-analysis. Int Orthop. 2013; 37: 213-26.

Li F, Qin L, Gong X, Huang Z, Wang T, Liu Z, et al. The Chinese ACL injury population has a higher proportion of small ACL tibial

insertion sizes than Western patients. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020; 28: 888-96.

van Eck CF, Lesniak BP, Schreiber VM, Fu FH. Anatomic single- and double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction flowchart. Arthroscopy. 2010; 26: 258-68.

Hwang MD, Piefer JW, Lubowitz JH. Anterior cruciate ligament tibial footprint anatomy: systematic review of the 21st century

literature. Arthroscopy. 2012; 28: 728-34.

Zantop T, Wellmann M, Fu FH, Petersen W. Tunnel positioning of anteromedial and posterolateral bundles in anatomic anterior cruciate ligament reconstruction: anatomic and radiographic findings. The American journal of sports medicine. 2008; 36: 65-72.

Kongcharoensombat W, Ochi M, Abouheif M, Adachi N, Ohkawa S, Kamei G, et al. The transverse ligament as a landmark for tibial

sagittal insertions of the anterior cruciate ligament: a cadaveric study. Arthroscopy. 2011; 27: 1395-9.

Reeboonlap N, Kulkamthorn N, Charakorn K, Arkasihayuth A. Tibial footprint for single anatomical anterior cruciate ligament

reconstruction by the meniscal reference point: the cadaveric study. J Med Assoc Thai. 2012; 95 Suppl 10: S163-6.

Amis AA, Jakob RP. Anterior cruciate ligament graft positioning, tensioning and twisting. Knee Surg Sports Traumatol

Arthrosc. 1998; 6 Suppl 1: S2-12.

Stäubli HU, Rauschning W. Tibial attachment area of the anterior cruciate ligament in the extended knee position. Anatomy and

cryosections in vitro complemented by magnetic resonance arthrography in vivo. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1994;

: 138-46.

Sahasrabudhe A, Christel P, Anne F, Appleby D, Basdekis G. Postoperative evaluation of tibial footprint and tunnels characteristics after anatomic doublebundle anterior cruciate ligament reconstruction with anatomic aimers. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010; 18: 1599-606.

Colombet P, Robinson J, Christel P, Franceschi JP, Djian P, Bellier G, et al. Morphology of anterior cruciate ligament

attachments for anatomic reconstruction: a cadaveric dissection and radiographic study. Arthroscopy. 2006; 22: 984-92.

Forsythe B, Kopf S, Wong AK, Martins CA, Anderst W, Tashman S, et al. The location of femoral and tibial tunnels in

anatomic double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction analyzed by three-dimensional computed tomography

models. J Bone Joint Surg Am. 2010; 92: 1418-26.

Lorenz S, Elser F, Mitterer M, Obst T, Imhoff AB. Radiologic evaluation of the insertion sites of the 2 functional bundles of the anterior cruciate ligament using 3-dimensional computed tomography. The American journal of sports medicine. 2009; 37: 2368-76.

Tsukada H, Ishibashi Y, Tsuda E, Fukuda A, Toh S. Anatomical analysis of the anterior cruciate ligament femoral and tibial footprints. J Orthop Sci. 2008; 13: 122-9.

Wolf BR, Ramme AJ, Wright RW, Brophy RH, McCarty EC, Vidal AR, et al. Variability in ACL tunnel placement: observational

clinical study of surgeon ACL tunnel variability. The American journal of sports medicine. 2013; 41: 1265-73.

Kasten P, Szczodry M, Irrgang J, Kropf E, Costello J, Fu FH. What is the role of intraoperative fluoroscopic measurements

to determine tibial tunnel placement in anatomical anterior cruciate ligament reconstruction? Knee Surg Sports Traumatol

Arthrosc. 2010; 18: 1169-75.

Doi M, Takahashi M, Abe M, Suzuki D, Nagano A. Lateral radiographic study of the tibial sagital insertions of the anteromedial and posterolateral bundles of human anterior cruciate ligament. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009; 17:

-51.

Iriuchishima T, Ingham SJ, Tajima G, Horaguchi T, Saito A, Tokuhashi Y, et al. Evaluation of the tunnel placement in the anatomical double-bundle ACL reconstruction: a cadaver study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010; 18: 1226-31.