Contact

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 195 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

Principal Contact

วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
Phone 043-235-905 ต่อ 2109, 2110

Support Contact

นพ.ไพบูรณ์ จัตกุล