การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามถนน ณ เมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ส.ป.ป. ลาว

ผู้แต่ง

  • นครคำ แสงจันทร์
  • ขนิษฐา นันทบุตร

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การเกิดอุบัติเหตุจราจรตามถนน factor on road traffic accidents

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads