ผลของรูปแบบการดูแลต่อเนื่องต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการกลับมารักษาซ้ำของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และพฤติกรรมในการดูแลของครอบครัว

Main Article Content

สริญญา ปิ่นเพชร
จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร

Abstract

บทความ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles