การพัฒนาคนไทยสู่การมีชีวิตที่ยั่งยืน Thai Human Development for Sustainable Living

Main Article Content

สมจิต แดนสีแก้ว
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ
ดลวิวัฒน์ แสนโสม
ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย
เกษม ดำนอก
อรทัย สืบกินร
โสฬส ประชารุง

Abstract

This qualitative research aims to synthesize the outcomes of 9 projects toward the human, community and Thai society development research that were funded by the Thailand Research Fund (TRF) under the category of “Education and creative learning” in the 2015 fiscal year. Data collection was completed over two visits to each project to evaluate both the work process and the project outcomes, observe each project’s activities, in-depth interview, brainstorm, and gathering additional information using open-ended questions so each team had the opportunity to explore, share and reflect on human development. 


Results indicated that every project was continuously implemented to develop human using participatory action research.  Every project exchanged experiences, explored the participants’ potentials and developed learning processes so the rights of people of all age-groups were protected.  Learning was created to enhance wellbeing and quality of life that resulted in power to strengthen the community. Four developmental processed were evident including 1) individual empowerment to

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles