การดำเนินคดีปกครองของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Main Article Content

วินัย สุขศรี

Article Details

How to Cite
1.
สุขศรี ว. การดำเนินคดีปกครองของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. TFDJ [Internet]. 2018 Oct. 1 [cited 2024 Apr. 25];25(3):81-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/148441
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย