สถานะของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสาระสำคัญของ“ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ”

Main Article Content

วชิรวิทย์ เจียมพิริยะ

Article Details

How to Cite
1.
เจียมพิริยะ ว. สถานะของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสาระสำคัญของ“ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ”. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Apr. 23];25(1):80-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140311
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย