หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร

Main Article Content

ชุติมา จามีกรกุล

Article Details

How to Cite
1.
จามีกรกุล ช. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Jun. 25];25(1):72-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140308
Section
เปิดประตูสู่ อย.