ขับเคลื่อน อย. 4.0 ด้วยพลังของ social network

Main Article Content

เพชรรัตน์ กรอนันต์ศิริ

Article Details

How to Cite
1.
กรอนันต์ศิริ เ. ขับเคลื่อน อย. 4.0 ด้วยพลังของ social network. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Apr. 23];24(2):73-5. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140246
Section
เปิดประตูสู่ อย.