ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

Main Article Content

กุลชนา ชุ่มคำ

Article Details

How to Cite
1.
ชุ่มคำ ก. ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Apr. 13];24(1):83-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140199
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย