วิวัฒนาการของบทนิยาม “เครื่องสำอาง” และหลักกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางที่น่าสนใจ

Main Article Content

นิภาพร วงษ์ธนสุภรณ์

Article Details

How to Cite
1.
วงษ์ธนสุภรณ์ น. วิวัฒนาการของบทนิยาม “เครื่องสำอาง” และหลักกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางที่น่าสนใจ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 14];23(3):80-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140057
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย