การศึกษาผลกระทบจากการยกระดับการควบคุมยาแก้หวัดชนิดเม็ดที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม ด้านปริมาณการใช้และการกระทำความผิดกฏหมายในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2552- ปี พ.ศ. 2558

Main Article Content

Morakot Jaroonwattana

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย