แบคทีเรียดื้อยา : อดีตและปัจจุบัน

Main Article Content

นิภาพรรณ มะลิซ้อน

Article Details

How to Cite
1.
มะลิซ้อน น. แบคทีเรียดื้อยา : อดีตและปัจจุบัน. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Apr. 13];22(3):4-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139913
Section
Review Article