พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

Main Article Content

วชิรวิทย์ เจียมพิริยะ

Article Details

How to Cite
1.
เจียมพิริยะ ว. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Jun. 20];22(1):80-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139396
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย