การสำรวจการปฏิบัติตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ใช้ในร้านเสริมสวย : กรณีศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

  • กุลธิดา สุดทิม สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • กุลธิดา ชัยจินดา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-08-10
Section
รายงานการวิจัย