การศึกษาความตระหนักในการใช้น้ำมันและคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำของผู้ประกอบการอาหารในจังหวัดบุรีรัมย์

  • อรรถพงษ์ ปรัชญามาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เลิศชัย เจริญธัญรักษ์

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-08-10
Section
รายงานการวิจัย