การศึกษาสถานการณ์สารเร่งเนื้อแดง (เบต้าอะโกนิสต์) ตกค้างในเนื้อสุกร เขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

  • วารุณี ชลวิหารพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
  • ดวงกมล นุตราวงศ์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
  • ณัฐ สวาสดิรัตน์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-08-10
Section
บทความวิชาการ