สถิติเพื่องานวิจัยด้านสาธารณสุข

Main Article Content

กฤษณ์ รักชาติเจริญ

Article Details

How to Cite
1.
รักชาติเจริญ ก. สถิติเพื่องานวิจัยด้านสาธารณสุข. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Jul. 21];22(1):9-14. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139372
Section
Review Article