สรุปการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Products Regulation Beyond ASEAN Community 2015 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

  • ภวัญญา มีมั่งคั่ง กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-08-10
Section
บทความวิชาการ