ยาสเตียรอยด์ชนิดทาภายนอกสำหรับการรักษาโรคผิวหนัง

Main Article Content

นิภาพรรณ มะลิซ้อน
อมรา ไชยกาญจน์

Article Details

How to Cite
1.
มะลิซ้อน น, ไชยกาญจน์ อ. ยาสเตียรอยด์ชนิดทาภายนอกสำหรับการรักษาโรคผิวหนัง. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 Apr. 16];21(3):4-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139030
Section
Review Article