ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

Main Article Content

นันทรัตน์ สุขรอด

Article Details

How to Cite
1.
สุขรอด น. ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Apr. 23];21(1):4-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138772
Section
Review Article