ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตรสารยอดนิยมในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผมในเขตเทศบาล ตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

พีระศักดิ์ คำสงค์
กรแก้ว จันทภาษา
กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย