อาหาร (ไม่) ปลอดภัย.... ผลจากการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์

Main Article Content

ใจพร พุ่มคำ

Article Details

How to Cite
1.
พุ่มคำ ใ. อาหาร (ไม่) ปลอดภัย. ผลจากการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Jun. 22];19(3):8-11. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138475
Section
Review Article