การยกระดับอัลปราโซแลม (alprazolam) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

Main Article Content

วิษณุ เชื้อพันธุ์

Article Details

How to Cite
1.
เชื้อพันธุ์ ว. การยกระดับอัลปราโซแลม (alprazolam) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Jun. 17];19(3):4-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138473
Section
Review Article