รายงานการรักษาแผลติดเชื้อบริเวณส้นเท้าทั้งสองข้างในผู้ป่วยเบาหวานโดยการตัดกระดูกส้นเท้า

Main Article Content

ทวีศักดิ์ ศรีคำมูล

บทคัดย่อ

          แผลติดเชื้อบริเวณส้นเท้าโดยเฉพาะหากผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยเป็นแผลที่หายได้ยากต้องอาศัยการดูแลแบบสหสาขา บทความนี้รายงานความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยแผลเบาหวานติดเชื้อที่บริเวณส้นเท้าทั้งสองข้างในผู้ป่วยเบาหวานโดยการทำการผ่าตัดกระดูกส้นเท้า พบว่าสามารถช่วยในการหายของแผลและสามารถหลักเลี่ยงการถูกตัดขาจากการติดเชื้อได้ในผู้ป่วยรายนี้ และบาดแผลหายเป็นปกติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Bakheit HE, Mohamed MF, Mahadi SE, Widatalla AB, Shawer MA, Khamis AH, et al. Diabetic heel ulcer in the Sudan: determinants of outcome. J Foot Ankle Surg 2011; 51(2): 152-5.

2. Price J, Boulton Z. Case 13: chronic painful ulcer on the heel of a diabetic foot. J Wound Care 2016; 25(3 Suppl): S21.

3. Vanderwee K, Clark M, Dealey C, Gunningberg L, Defloor T. Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. J Eval Clin Pract 2007; 13(2): 227-35.

4. Pedras S, Carvalho R, Pereira MG. Quality of Life in Portuguese Patients with Diabetic Foot Ulcer Before and After an Amputation Surgery. Int J Behav Med 2016.

5. Demarre L, Van Lancker A, Van Hecke A, Verhaeghe S, Grypdonck M, Lemey J, et al. The cost of prevention and treatment of pressure ulcers: A systematic review. Int J Nurs Stud 2015; 52(11): 1754-74.

6. Clarkson A. Managing a necrotic heel pressure ulcer in the community. Br J Nurs 2003; 12(6 Suppl): S4-12.

7. Forsythe RO, Hinchliffe RJ. Assessment of foot perfusion in patients with a diabetic foot ulcer. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32 (Suppl 1): 232-8.

8. Parisi MC, Moura Neto A, Menezes FH, Gomes MB, Teixeira RM, de Oliveira JE, et al. Baseline characteristics and risk factors for ulcer, amputation and severe neuropathy in diabetic foot at risk: the BRAZUPA study. Diabetol Metab Syndr 2016; 8: 25.

9. Pinzur MS, Cavanah Dart H, Hershberger RC, Lomasney LM, O'Keefe P, Slade DH. Team Approach: Treatment of Diabetic Foot Ulcer. JBJS Rev 2016; 4(7).

10. Amin N, Doupis J. Diabetic foot disease: From the evaluation of the "foot at risk" to the novel diabetic ulcer treatment modalities. World J Diabetes 2016; 7(7): 153-64.

11. Faglia E, Clerici G, Caminiti M, Vincenzo C, Cetta F. Heel ulcer and blood flow: the importance of the angiosome concept. Int J Low Extrem Wounds 2013; 12(3): 226-30.

12. Chammas NK, Hill RL, Edmonds ME. Increased Mortality in Diabetic Foot Ulcer Patients: The Significance of Ulcer Type. J Diabetes Res 2016; 2016: 2879809.

13. Russell L, Reynolds TM. Heel ulcer prevention. J Wound Care 2001;10(6): 222.

14. Dunk AM, Carville K. The international clinical practice guideline for prevention and treatment of pressure ulcers/injuries. J Adv Nurs 2015; 72(2): 243-4.

15. Iraj B, Khorvash F, Ebneshahidi A, Askari G. Prevention of diabetic foot ulcer. Int J Prev Med 2013; 4(3): 373-6.