ติดต่อ

งานวารสารสถาบันบำราศนราดูร
สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

E-mail: bidijournal@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

แพทย์หญิงวรรณรัตน์ พงศ์พิรุฬห์
Editor
งานวารสารสถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ 025903483

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

แพทย์หญิงวรรณรัตน์ พงศ์พิรุฬห์
เบอร์โทรศัพท์ 025903483