การศึกษากฎเกณฑ์ของยาที่ใช้บ่อยในการรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนโดยการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล

Main Article Content

เลา เหมยอิ๋ง
ถัน เหวินเทียน
ถัง ซินเวย์
ลิม กูนมัน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจชุดข้อมูลวรรณกรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับการรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (DR) เพื่อหาความถี่และความสัมพันธ์ของสมุนไพรจีนที่ใช้บ่อยในการรักษา โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ยาสมุนไพรจีน ศาสตร์การแพทย์แผนจีน และโรคตาจากเบาหวาน ใน the Chinese National Knowledge Infrastructure (CNKI), PubMed, ScienceDirect และ ฐานข้อมูล Springer Link เอกสารที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าจะถูกป้อนลงใน Microsoft Excel และ IBM SPSS Modeler Subscription สำหรับการวิเคราะห์ความถี่และการวิเคราะห์กฎการเชื่อมโยง ซึ่งเข้าเกณฑ์จำนวน 25 บทความ มีการใช้ยาจีนทั้งหมด 102 ชนิด พบว่ายาสมุนไพรจีนที่ใช้บ่อยที่สุดในการรักษา DR ได้แก่ ตี้หวง (地黄), หวงฉี (黄芪) และ ตังกุย (当归) และคู่ยาสมุนไพรจีนที่ใช้ร่วมกันที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ หวงฉี (黄芪) และตี้หวง (地黄), ตี้หวง (地黄) และตังกุย (当归), หวงฉี (黄芪) และชวนซยง (川芎) ยาจีนที่ใช้บ่อยมักมีสรรพคุณในการช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น บำรุงชี่ และเสริมอิน จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า DR โดยทั่วไปมีกลไกทางพยาธิวิทยาพื้นฐานของ "ชี่และอินพร่อง ทำให้เลือดคั่ง อุดกั้นเส้นลมปราณ" ดังนั้นหลักการรักษาของ DR ควรเน้นไปที่การบำรุงชี่และอิน ขจัดเลือดคั่ง และบำรุงดวงตา

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Cheung N, Mitchell P, Wong TY. Diabetic retinopathy. Lancet. 2010;376(9735):124-36.

Simó-Servat O, Hernández C, Simó R. Diabetic retinopathy in the context of patients with diabetes. Ophthalmic Research. 2019;62(4):211-7.

Mookiah M, Acharya U, Chua C, Lim C, Ng E, Laude A. Computer-aided diagnosis of diabetic retinopathy: a review. Computers in Biology and Medicine. 2013;43(12):2136-55.

Sun X, Zhang YQ. Traditional chinese medicine treatment of diabetic retinopathy. Journal of Practical Traditional Chinese Internal Medicine. 2011;25(4):86-7. (in Chinese)

Lu JB, Wei XY. Clinical study on Mingmu Dihuang pills combined with calcium dobesilate in the treatment of early diabetic retinopathy. Drugs & Clinic. 2019;34(4):1197-200. (in Chinese)

World Health Organization. International classification of diseases, eleventh revision (ICD-11) [Internet]. 2019 [cited 2023 Jul 2]. Available from: https://icd.who.int/browse11

Jiang H, Gu SL, Zhang YT, Fang C. Advances studies in chemical composition and pharmacological effects of Huangqi. Journal of AnHui University of Chinese Medicine. 2020;39(5):93–6. (in Chinese)

He WQ. Qihuang enrichment soup for diabetic retinopathy (non-proliferative stage) Qi and Yin deficiency and blood channel obstruction of clinical observation. [dissertation]. Hunan: Hunan University of Chinese Medicine; 2011.

Yuan FM, Wang YC. Treatise on traditional Chinese medicine. 1st ed. BeiJing: China Traditional Chinese Medicine Publishing House; 2016.

Zhang TM, Peng C. Clinical traditional Chinese pharmacology. 1st ed. BeiJing: People's Medical Publishing House; 2015.

Zhao SQ. Compilation works of Chinese medicine. 1st ed. BeiJing: Beijing Science and Technology Press; 2012.

Feng R, Jin H. Treatment and cares for diabetes. BeiJing: HuaLing Publishing House; 2011.

Cao MF. Experiment of macular degeneration with the treatment of ShaoYao Dihuang and transpupillary thermotherapy treatment [dissertation]. Chengdu: Chengdu University of Traditional Chinese Medicine; 2006. (in Chinese)

Shu XM. Literature review of health preserving theory with four seasons and five flavors [dissertation]. Beijing: Beijing University of Chinese Medicine; 2014. (in Chinese)