การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศมาเลเซียด้วยตำรับจิงฟาง

Main Article Content

ถัน เหวินเถียน
ชาน หยวนจิ้น
โลว์ ซุนยี่
หวง หยินจุย
หลี่ ไคจวีน
ซู ลี่สือ
หม่า จือหลิน
ซุน จินเฉิง
เปียน ซงจิง

บทคัดย่อ

การศึกษาตำรับยาจิงฟางของอาจารย์เปี้ยน ซงจิงในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในมาเลเซียที่ได้ผลดีอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตำรับยาและลักษณะเฉพาะของตำรับยาในแต่ละกลุ่มอาการ ซึ่งตำรับยาจิงฟางของอาจารย์เปี้ยน ซงจิงที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย มีประสิทธิผลในการรักษาดี จากการวิเคราะห์ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งของโรคโควิด-19 อยู่ในเส้นลมปราณหยางทั้งสาม โดยจะอยู่ที่เส้นลมปราณเส้าหยางเป็นหลัก กลไกการเกิดโรค เกิดจากปัจจัยก่อโรคจากภายนอกเข้าสู่เส้นลมปราณเส้าหยาง การไหลเวียนของชี่ติดขัด หรือความร้อนเข้าสู่ภายใน จะเกิดเป็น เจี๋ยซยง ทำให้รู้สึกแน่นหน้าอก หากติดขัดที่เส้นลมปราณหยางหมิงจะเกิดเป็น ฝูสือ นอกจากนี้หากรวมกับความชื้น ส่งผลให้มีเสมหะขุ่นก่อตัวอยู่ภายใน รักษาได้ยาก เป็นกลุ่มอาการตำรับยาไฉหูทัง หากโรคอยู่ที่เส้นลมปราณไท่หยาง อาการหลักคือ มีไข้ เจ็บคอ และไอ จัดเป็นกลุ่มอาการตำรับหมาซิ่งสือกันทัง หากไข้สูงไม่ทุเลาลง แสดงว่าเป็นโรคของเส้นลมปราณหยางทั้งสาม หากอาการร้อนเพิ่มสูงขึ้น จัดเป็นกลุ่มอาการตำรับยาไป๋หู่ทัง โดยกลุ่มอาการของตำรับไฉหูเสี้ยนซยงทัง เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยที่สุด รองลงมาคือหมาซิ่งสือกันทัง สมุนไพรที่มีการใช้มากที่สุดคือ ไฉหู รองลงมาคือ สือเกา บทความนี้อาศัยแนวคิดของตำรับยาจิงฟางในการวิเคราะห์การจำแนกกลุ่มอาการและการรักษาโรคของเส้นลมปราณทั้ง 6 ที่พบในผู้ป่วยโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้แสดงตัวอย่างเคสไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงแนวทางการรักษาต่อไป

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

Xiong XJ, Su KL, Wang PQ. Interpretation of the essence of febrile disease and unification of cold and warmth from the perspective of COVID 19. Jiangsu Journal of Traditional Chinese Medicine. 2021;53(5):13-7. (in Chinese)

Sturgeon D. Chinese text project: a dynamic digital library of premodern Chinese [Internet]. 2019 [cited 2023 Nov 30]. Available from: https://ctext.org/nan-jing/xie-shang-han

National Health Commission Office, State Administration of Traditional Chinese Medicine Office. Notice on the issuance of the diagnosis and treatment plan for pneumonia caused by novel coronavirus (trial seventh edition) [Internet]. 2020 [cited 2023 Jun 17]. Available from: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03-04/content_5486705.htm.

Sturgeon D. Chinese text project: a dynamic digital library of premodern Chinese [Internet]. 2019 [cited 2023 Nov 30]. Available from: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=863790

Huang CL, Wang YM, Li XW, Ren LL, Zhao JP, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395(10223):497-506.

Bian SJ. Tang Ye Jing Jie. Beijing: People's Health Publishing House; 2020. (in Chinese)

Yang JY, Su W, Qiao J, Cao R, Liu X, Wei L. Analysis on traditional Chinese medicine syndromes and constitutions of 90 patients with common COVID-19. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020;61(8):645-9. (in Chinese)

Liu MS. Epidemic dispelling theory (Shiyi Jie Huo Lun). Shanghai: Shanghai Sanyou Industrial Society; 1940. (in Chinese)

Sturgeon D. Chinese text project: a dynamic digital library of premodern Chinese [Internet]. 2019 [cited 2023 Nov 30]. Available from: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=10407#%E4%B8%AD%E5%8D%B7

Chen WT, Bian SJ. One case study about Bian Songjing's treatment to allergy vasculitis by high dosage of shigao (gypsum). Journal of Traditional Chinese Medical Literature. 2016;34(2):40-73. (in Chinese)

Sturgeon D. Chinese text project: a dynamic digital library of premodern Chinese [Internet]. 2019 [cited 2023 Nov 30]. Available from: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=563461#p12

Sturgeon D. Chinese text project: a dynamic digital library of premodern Chinese [Internet]. 2019 [cited 2023 Nov 30]. Available from: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=773110#p29

Zheng WK, Zhang JH, Yang FW, Huang M, Miao Q, Qi WS, et al. Treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from perspective of dampness-toxicity plagues. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020;61(12):1024-8. (in Chinese)

Xu LS, Chen XH, Cai J, Bi LJ. Discussion on the theory of medicinal properties in Shennong Bencao Jing. Jiangsu Journal of Traditional Chinese Medicine. 2021;53(5):71-4. (in Chinese)