ประชาสัมพันธ์

2023-01-10

 

วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดจนผลงาน การควบคุมโรคต่าง ๆ            

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 วารสารฯ จะเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับๆ ละ 10-15 เรื่อง  ดังนี้

                      ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 

                      ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

                      ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  

 

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ Thai JO วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4  

สามารถศึกษาข้อมูล ผ่านลิงค์ด้านล่าง ส่วน "คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์" ได้มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้กับบทความที่ลงตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป          

                    - การสมัครสมาชิกวารสาร                

                    - ขั้นตอนการส่งบทความ

                    - คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

Vol. 14 No. 2 (2024): May-August

Published: 2024-06-11

Nurses’ palliative care behaviors among patients with heart failure in the 4th Public Health Region

Unchisa Rattanakunuprakarn, Borwarnluck Thongthawee, Buntarika Chatreewatanakul

13-24

Ventricular arrhythmia after aortic declamping during heart valve surgery: Comparison between Custodiol cardioplegia and cold blood cardioplegia

Prawpan Suwanakitch, Maratee Boonmuang, Natcha Thongkon, Wanita Sribunpheng, Arthit Juncome, Kanthachat Thatsakorn

25-34

Effect of Kegel and Urinary bladder training exercise program on Severity of Urinary Incontinence among Older adults living alone

Nittaya Chanthabut , Chintana Leelakraiwan, Puttiporn Pitanthananukul, Nongnuch Kunakote, Panngam Wannapuek

70-80

Work ability and related factors among registered nurse in inpatient departments in a university hospital, Thailand

Kanruethai Tangsurased, Sangarun Isaramalai, Chanon Kongkamol, Sumalee Wangthanakorn, Damrongsak Romyen, Araya Niyomdecha, Chutima Punlamai, Thammasin Ingviya

81-95

Factors influencing intention to practice for the prevention of Syphilis among junior high school students in Nakhon Ratchasima Province

Suda Hanklang, Natthaphong SSareenan, Areeya Marnpae, Nantana Artnarong, Napassavan Sornprasit, Pinitsupa Khantikul, Thanapong Piraksa

127-138

Infection of encysted trematode metacercariae in Cyprinoid fish from the middle Mun-upper Chi River basin of Thailand, with micromorphological and molecular approach using

Wiwat Sungkhabut, Taweechai Wisanuyothin, Nathkapach Rattanapitoon, Chatchawal Noiwangkang, Kulyanee Junthima, Chalermporn Devahastin Na Ayudhya, Kaitsuda Saiprom

148-157

View All Issues