โอกาสทางธุรกิจของธุรกิจภาคบริการของไทยภายใต้นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้แต่ง

  • สงกรานต์ กลมสุข มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

           ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและน่าประทับใจมากที่สุดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากมีความสวยงามทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติต่างๆ รวมไปถึงความสุภาพอ่อนโยนของคนไทย ที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นประเทศที่ผู้คนเป็นมิตรและอบอุ่นมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหากคนไทยและโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจภาคบริการไม่ทำความเข้าใจก็อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจได้ บทความนี้จึงได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจบริการต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและเกิดแนวทางในการประกอบธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จในประชมคมเศรษฐกิจอาเซียนได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

ASEAN Secretariat. (2008). ASEAN Economic Community Blueprint. Printed in Jakarta Indonesia.

Chanin Yoopetch, Asst.Prof. (2013). “Tourism and Hospitality Trend and Forecast Q1/2013”. THM-Newsletter Mahidol University International College. 6(1) : 3-7.

Christopher W. Runckel. (2012). Asia Opportunities : Asean Economic Community (AEC) in 2015. [Online]. Retrieved 14, March 2013, from https://www.business-in-asia.com/asia/asean_economic_community.html.

Dudensing, R. M.; Hughes, D. W.; Shields, M. (2011). “Perceptions of Tourism Promotion and Business Challenges : A Survey-based Comparison of Tourism Businesses and Promotion Organizations”. Tourism Management. 32(6) : 1453-1462.

EIC | Economic Intelligence Center. (2012). Insight Business opportunities for services sector under the AEC. [Online]. Retrieved 14 March 2013, from https://www.scbeic.com/stocks/extra/3077_20120625111934.pdf.

IMTIAZ MUQBIL. (2012). Full Details : Thailand's Tourism Marketing Action Plan 2013. [Online]. Retrieved 14 March 2013, from https://www.travel-impact-newswire.com/2012/07/full-details-thailands-tourism-marketing-action-plan-2013#axzz2NfOMx2jo.

Investment Planning Division. (2012). Investment Opportunity for Tourism Products Promotion and Development. [Online]. Retrieved 14 March 2013, from https://www.tourisminvest.tat.or.thindex.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=18&lang=en.

Kuboon Charumanee. (2012). ASEAN Economic Community (AEC) 2015 and its implication on APEC. [Online]. Retrieved 14 March 2013, from https://www.ascc2012.org/.../ASCC_Paper_Charumanee.doc.

Mingsarn Santikarn Kaosa-ard. (1994). Thailand's Tourism Industry-What Do We Gain and Lose?. TDRI Quarterly Review. 9(3) : 23-26.

Shalendra D. Sharma. (2002). Beyond ASEAN and APEC: Towards a New Asia-Pacific Economic Regionalism. EAST ASIAN REVIEW. 14(3) : 37-48.

Subhash C. Sharma & Soo Y. Chua.(2000). ASEAN: economic integration and intra-regional trade. Applied Economics Letters. 7(3) : 165-169.

The Nation. (2012). ASEAN ECONOMIC COMMUNITY IS COMING IN 2015. [Online].Available from : https://www.thai-aec.com/139. (Retrieved 14 March 2013).

_____. (2012). ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 - 2015. [Online]. Retrieved 1 October 2012, from https://dl.dropbox.com/u/40673927/ATSP%202011-2015.pdf.

_____. (2012). Inside ASEAN. [Online]. Available from : https://www.ecberkku.com/index.php?page=read_inside&id=1295. (Retrieved 1 October 2012).

_____. (2012). Labor Market Intelligence Report. [Online]. Retrieved 14 March 2013, from https://www.tesda.gov.ph/uploads/File/Planning2012/LMIRLMIR%20No.%2005%20ASEAN_2015.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-03-31