กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โอกาสทางธุรกิจของธุรกิจภาคบริการของไทยภายใต้นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล