็Health Promotion Practice Guideline for the Elderly:

์Naratchawai Health promotion hospital, Mueang District, Nakhon Phanom Province

Authors

  • เจริญชัย หมื่นห่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
  • สุปราวีณ์ คงธนชโยพิทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

Keywords:

Elders Practice guideline Development Health promotion

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2016-12-30

How to Cite

หมื่นห่อ เ., & คงธนชโยพิทย์ ส. (2016). ็Health Promotion Practice Guideline for the Elderly:: ์Naratchawai Health promotion hospital, Mueang District, Nakhon Phanom Province. Journal of Nursing, Siam University, 17(33), 47–58. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal/article/view/139886