ประกาศรับบทความฉบับปักษ์หลังปี 2567

2024-01-26

เรียนผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์ในวารสาร จะเป็นการเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในฉบับปักษ์หลังปี 2567 เนื่องจากฉบับต้นปีมีจำนวนบทความเต็มแล้ว