ประกาศรับบทความวิจัยของฉบับปักษ์หลังปี 2566

2023-08-12

ทางวารสารเปิดรับบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารฉบับปักษ์หลังปี 2566 หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางวารสารได้