ประกาศรับบทความวิจัยและวิชาการ

2022-03-29

เรียนผู้ที่สนใจ ทางวารสารเปิดรับบทความวิชาการและวิจัย ท่านที่สนใจสามารถ ส่งบทความผ่านทางระบบ Thaijo ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป